Børneklub: Guds hus er et bedehus. – forhindrings bane….