Hyggern: Filmaften med pizzabagning / 16:30 – 20:30