Hyggern: Filmaften med pizzabagning og årsfest. Invitation følger.