Udlejning af missionshuset

Venner af missionshuset/bidragsydere kan helt eller delvist leje missionshuset til private fester og mindre samvær når lokalerne er ledige.

Vilkår for leje af missionshuset

Den anførte leje er under forudsætning, at lejeren selv sørger for borddækning, oprydning, rengøring, opvask med videre i de lejede lokaler, gange, toiletter samt i øvrigt overholder Husreglerne for Slagelse Missionshus.

 1. Indgåelse af lejeaftale sker ved henvendelse til udlejeren.
 2. Udlevering og aflevering af nøgle aftales med udlejeren.
 3. Lejen afregnes direkte til missionshusets kasserer ved indbetaling til Sydbank registreringsnummer 0570 konto 5654486176.

 

Husregler for Missionshuset

 1. Huset er indviet som missionshus, hvis primære funktion er at danne ramme for Indre Mission og Søndagsskolens arbejde i byen. Derfor forventes en sober og sømmelig opførsel af husets brugere, lejere og gæster.
 2. Huset og inventaret skal behandles ordenligt. Eventuel skade på bygning, inventar eller service skal meddeles udlejeren for nærmere aftale om eventuelt erstatning.
 3. Der må ikke serveres alkoholholdige drikke (lys øl og cider undtaget), spilles verdslig musik eller danses og der er rygeforbud i alle lokaler.
 4. Alle lokaler skal forlades i ryddelig stand, herunder borde og stole sat på plads og borde aftørret. Gulve støvsuges, service vaskes op og alt sættes på plads i køkkenerne.
 5. Ved brug af opvaskemaskinen skal brugsanvisningen nøje følges.
 6. Når huset forlades skal det sikres at el-apparater er afbrudt, lyset er slukket, vinduer er haspede og at alle døre, herunder nødudgangen i den store sal og køkkendøren i kælderen er låst.
 7. Ud over at tænde og slukke for varmen, har pedellen ikke noget praktisk ansvar når lokalerne er lejet ud.
 8. Køkkenerne er ikke godkendt til egentlig madlavning, men til kaffe, anretning med videre.
 9. Inventar må ikke fjernes fra missionshuset i forbindelse med udlejning.
 10. I forbindelse med udlejning må husets service, herunder redskaber/udstyr i køkkenet benyttes. Hvad der skal bruges udover det, må lejeren selv sørge for. Eventuelt ødelagte effekter skal erstattes.

I forbindelse med udlejning er servietter, lys og kaffe med videre ikke indbefattet i lejen.

Kontaktperson for udlejning

Louise Graakjær  Se info her

Priser for udlejning
Taksterne for udlejning pr. 1. september 2005 med el, varme og vand pr. dag.
LOKALE PRIS
Den lille sal (42 m²) + køkken kr. 250
Den lille sal + store sal (124 m²) + køkken kr. 700
Et mødelokale (28 m²) + køkken (kælderen) kr. 150
To mødelokaler + køkken (kælderen) kr. 250
Hele huset kr. 950

Efter særskilt aftale med pedellen kan tilbydes følgende
De anførte priser gæler kun for borddækning vedrørende kaffeborde. Afregning skal ske direkte til pedellen.
AFTALE PRIS
Borddækning/rengøring/opvask lille sal kr. 300
Borddækning/rengøring/opvask lille/store sal kr. 500
Kaffebrygning uanset antal excl. materialer kr. 200