Velkommen til legestuen i Slagelse

Legestuen, som også kaldes “Fuglereden”, er for børn og babyer i alderen 0-6 år sammen med deres forældre.

Der er masser af legetøj til børnene, og de får god muliged for at lege sammen.

Vi mødes om fredagen kl 10-12, og starter med at sidde i en rundkreds hvor der bliver budt velkommen. Vi synger, hører bibelhistorie, har sanglege og andet godt. Herefter leger og hygger vi os – hver gang med en ny aktivitet (bage, klistre, male m.m.) Til sidst spiser vi vores medbragte madpakker sammen.

Du er altid velkommen, både hvis du kommer hver gang, men også hvis du kun har mulighed for at komme en gang imellem.
Du er også velkommen til at komme på et uforpligtende besøg, så du kan se hvad vi laver.

Hvis du kommer fast er prisen pr. familie: 40,- pr. måned.

Leder i legestuen

Dorli

E-mail: dcch@dlgpost.dk Tlf.: 58 26 71 43 Mobil: 26 35 71 43

Michael

E-mail: nrgaardmichael@gmail.com Tlf.: 20 78 57 98